3 สิ่งที่ดี ที่จะช่...
 
Notifications
Clear all

3 สิ่งที่ดี ที่จะช่วยเสิรม Software SAP ERP ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1 Posts
1 Users
1 Likes
660 Views
Adisak
(@adisak)
Posts: 1
New Member
Topic starter
 

ปัจจุบันระบบ ERP ที่มีชื่อว่า SAP ถือว่าตัวเลือกแรกๆขององค์กรทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่เลือกใช้เพื่อนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร รวมถึงเพื่อนำไปเป็นเครื่องมือในการประสานการทำงานของทุกๆฝ่ายในองค์กร รวมถึงภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ

การที่ Software SAP ERP จะทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้ จำเป็นต้องมีส่วนสำคัญเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เป็น Software ที่ออกแบบมาดีแล้วคือ

3. Implementer ที่ดี

Implementor ที่ดี ต้องสามารถเข้าใจตัว SAP ได้ดีทะลุปรุโปร่งในทุกๆ Function เพื่อดึงความสามารถที่ดีของ Software ออกมาให้ได้มากที่สุด โดยนำเอา Function ต่างๆที่มีอยู่แล้วใน SAP เอามาออกแบบ ต่อเติม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของแต่ละองค์กร ซึ่งหลายๆคนจะรู้จักกันในชื่อ SAP Functional Consulting หรือ SAP Implementor

2. Infrastructure ที่ดี

การที่เราจะใช้ระบบ SAP ERP หลังจากที่ได้รับการออกแบบและ Implementation ไปแล้วนั้น แน่นอนว่าต้องอาศัย IT Infrastructure ที่ดีด้วยเพื่อให้การทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันไม่มีสะดุด มีความเร็ว ความเสถียรมากเพียงพอที่จะทำให้ User ของทั้งในองค์กรเราใช้งานได้อย่างไม่ติดขัด คำว่า IT Infrastructure ที่ดี ของแต่ละองค์กรอาจจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความต้องการ และขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยเช่นกัน บางองค์กรใช้ระบบ SAP ERP เพียงแค่งาน Back Office และไม่ได้ใช้งานระบบตลอดเวลาก็จะมี IT Infrastructure ที่ไม่อาจจะต้องลงทุนสูงมาก ไม่จำเป็นต้องมีระบบ Redundant อะไรที่ซับซ้อน แต่สำหรับบางองค์กรที่ใช้ระบบ SAP ERP เป็น Digital Core ขององค์กร ทำงานตลอด 24x7 ก็อาจจะต้องลงทุนกับ IT Infrastructure ที่ดีมากพอที่จะทำให้ระบบสามารถทำงานได้เสถียรและเร็วตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งที่เป็น Challenge ขององค์กรอีกสิ่งหนึ่งคือการเลือกลงทุนใน IT Infrastructure ให้เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด

3. การดูแลระบบ ที่ดี

การดูแลระบบ SAP ERP ต้องอาศัยทีมงานเฉพาะทางพอสมควร เราไม่สามารถให้ IT Administrator ทั่วๆไปดูแลได้ แต่ทุกองค์กรสามารถสร้าง SAP ERP Administrator ขึ้นมาได้ด้วยการใส่เรื่องฝึกอบรมและให้ลงมือปฎิบัติ แต่หลายๆองค์กรก็มักจะใช้ IT Administrator ทำงานในหลายๆ Function งานของหน่วยงาน IT เช่นอาจจะเป็นคนที่ต้องดูแลระบบ Server, Storage รวมไปถึง PC, Notebook หรืองาน IT operation ทั่วๆไปอื่นๆ ซึ่งไม่ผิดเราสามารถทำแบบนั้นได้ แต่ระบบ SAP ERP นั้นอาจจะต้องการการเอาใจใส่ดูแลและมีความเฉพาะทางเป็นพิเศษ เช่น IT Administrator ของเราคนนี้ต้องเข้าใจเรื่อง Database Administrator และที่สำคัญคือเข้าใจเรื่อง SAP Basis Administrator ด้วย ซึ่งไม่ง่ายเลยที่เราจะสร้างคนที่เป็น SAP Basis Administrator ไปพร้อมๆกับ IT Administrator ได้

ผมฝากติดตามบทความต่อไปในแต่ละ Forum ของผมด้วยนะครับ 😀 

 
Posted : 15/09/2021 1:43 pm
Noradash Mo reacted
Share: