ต้นทุนสินค้าที่ผลิต...
 
Notifications
Clear all

ต้นทุนสินค้าที่ผลิตแพง

1 Posts
1 Users
1 Likes
100 Views
(@naruepolykhotmail-com)
Posts: 1
New Member
Topic starter
 

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอแชร์ประสพการณ์ เรื่องต้นทุนการผลิตสินค้า ที่เกิดปัญหาว่าทำไมต้นทุนต่อหน่วยสินค้าแพง ทำให้การวิเคราะห์การทำกำไรจากการขายบางเดือนขาดทุน และไม่สามารถ reconciliation กับงบการเงินได้ ซึ่งเป็นปัญหา ในการใช้ SAP Production Planning & Product Costing ที่เป็นอยู่มาอย่างยาวนาน 
โดยปัญหาที่เป็นอยู่ดังกล่าว มีอยู่ด้วยกัน 2 สาเหตุคือ
1.ไม่ได้ setup ระบบบัญชีต้นทุนตาม สรรพากร ที่เป็นแบบ periodic ที่กรอก ภงด 50 แต่เป็นแบบ perpetual อย่างเดียว

2.ไม่ได้ setup ต้นทุนสินค้าต่อหน่วย ตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่องมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ระบบผลิต เพราะเวลาเกิดปัญหาต้นทุนสินค้าแพง จะมองว่าเป็นเพราะ ฝ่ายผลิต แต่แท้จริงแล้ว อาจเกิดจากการวางระบบบัญชีต้นทุน ในการคำนวณต้นทุนสินค้าต่อหน่วยไม่เป็นไปตามสาเหตุข้างต้น ลองตรวจสอบดูนะครับว่า ปัจจุบันระบบ SAP PP&PC เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีแล้วหรือยัง

ยินดีหากสามารถแชร์ประสพการณ์ด้วยกันนะครับ

 
Posted : 11/03/2024 12:13 am
thsug reacted
Share: