สอบถามผู้รู้ เกี่ยว...
 
Notifications
Clear all

สอบถามผู้รู้ เกี่ยวกับ SAP HANA และ Power BI

3 Posts
3 Users
0 Likes
824 Views
Ms,Digital
(@msdigital)
Posts: 3
New Member
Topic starter
 

เราสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ SAP HANA กับ Power BI ได้หรือไม่?

 
Posted : 07/09/2021 7:45 pm
(@noradashmojirasatitvorakul)
Posts: 1
New Member
 

โดย concept ได้ครับแต่ก็อาจจมีข้อจำกัดบางประการไม่ว่า จะเป็น version หรือ connectivity  เนื่องจาก ผมใส่ web link ไม่ได้ นะครับ ลองหาใน google ดูครับ อยู่ใน community ของ Power BI (Microsoft) และ SAP blog ของ SAP

มีการใส่รายละเอียดระหว่าง Power BI กับ HANA database 

 

 
Posted : 30/09/2021 1:41 pm
(@prath-p)
Posts: 1
New Member
 

SAP BW/4HANA Connectivity Options in Microsoft Power BI

[Naveen Kumar Vytla ; October 2, 2018]

removed link

This post was modified 3 years ago by Prath
 
Posted : 29/11/2021 6:42 am
Share: